IJOY LIO Bee 18 Max 2500 Hơi 1300mAh

160,000

Đây là dòng sản phẩm mới từ hãng vape nổi tiếng Iioy. Nâng cấp từ cây Pod 1 lần Lio Bee18 1200 hơi. Sản phẩm có đèn led sáng, và buồng đốt mở rộng. Có 20 vị lựa chọn khác nhau. Tên tìm kiếm Ijoy Lio Bee Max hoặc Lio Bee Lit 2500 hơi.

IJOY LIO Bee 18 Max 2500 Hơi 1300mAh
Mã: N/A Danh mục: