RDA Narda Havecig

400,000

Narda Rda Sản phẩm đến từ nsx Havecig . Thiết kế đơn giản trên chất liệu thép 316,coil build dễ dàng(single coil) Là 1 Rda chơi vị

còn 3 hàng

RDA Narda Havecig

400,000

Mã: SP000150 Danh mục: