Pod Dùng 1 Lần – Bounce Turbo Diamond 6500 Hơi

280,000

Bounce Turbo Diamond 6500 Hơi – Pod Dùng 1 Lần

  • Nồng độ: 5%
  • Kích thước: 45,5mm * 23mm * 82mm
  • Dung tích: 13ml
  • Pin:650mAh
  • Số lần hút : ~ 6500 hơi
Pod Dùng 1 Lần - Bounce Turbo Diamond 6500 Hơi
Pod Dùng 1 Lần – Bounce Turbo Diamond 6500 Hơi
Mã: N/A Danh mục: