Occ Smoke RPM2 Coil

80,000

Occ Smok RPM2 0.4 có thể dùng thay thế cho nhiều các loại pod như Nord 2, Nord 4, RPM 40, RPM 80, RPM 80 Pro, Marvel… và nhiều dòng pod khác hãng Smok

Occ Smoke RPM2 Coil
Mã: SP000191Master Danh mục: